Disclaimer

MatriXmethode Instituut streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Dat is de reden dat deze disclaimer is toegevoegd.

Daarnaast moet bedacht worden dat de informatie op deze site vaak een algemeen karakter heeft en niet (altijd) toepasbaar is op of geldt voor individuele specifieke situaties.

MatriXmethode Instituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MatriXmethode Instituut worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.

Op de site staan uitsluitend coaches en trainers vermeld die door Ingrid Stoop opgeleid zijn en het examen voor de betreffende opleiding met goed gevolg hebben afgelegd. Deze coaches zijn officieel gecertificeerd om de werkwijzen en technieken van Ingrid te gebruiken. Zij kunnen een geldig certificaat (het lopende kalenderjaar staat vermeld) op verzoek tonen.

MatriXmethode Instituut neemt geen enkele verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor de wijze waarop individuele coaches invulling geven aan  het werken met de MatriXmethode. Indien blijkt dat een coach bewust onjuiste informatie verstrekt, on-ethisch handelt of grove fouten maakt, zal de coach uit de database van het MatriXmethode Instituut verwijderd worden.

Het wordt op prijs gesteld  als onduidelijkheden, klachten en negatieve ervaringen aan het MatriXmethode Instituut gemeld worden. Klachten kunnen schriftelijk en duidelijk beschreven (waar, wie, hoe, wat) ingediend worden.

Klachten worden altijd serieus genomen en binnen enkele dagen na ontvangst persoonlijk behandeld.