Masterclasses

Bij welke masterclass wil je aanwezig zijn? Kies tussen:

 1. Halve dag
 2. Hele dag

Halve dag

Je ontdekt onder andere:

 • Kennis over metacognitie
 • Hoe zorg je dat kennis het beste beklijft

Je ontdekt onder andere:

 • Hoofdopruimen bij AD(H)D
 • Waardenhiërarchie inzetten bij AD(H)D

Je ontdekt onder andere:

 • Impact is van dyslexie
 • Hoe je de MatriXmethode daarbij inzet

Je ontdekt onder andere:

 • Hoe je beeldmateriaal benut bij MatriXvragen
 • Hoe je de hulpvraag en kernwaarden in beeld brengt

Je ontdekt onder andere:

 • Welke dienst je wel en niet gaat leveren
 • Waarom de klanten juist bij jou willen komen

Hele dag

Je ontdekt onder andere:

 • Valkuilen omzetten naar kernwaarden
 • Cirkel benutten bij het hoofd opruimen bij burn-out

Je ontdekt onder andere:

 • Hoe we communiceren en reageren
 • Het effect op je welbevinden