Masterclasses in 2019

Bij welke masterclass wil je aanwezig zijn? Kies tussen:

 1. Halve dag (6 verschillende Masterclasses)
 2. Hele dag (6 verschillende Masterclasses)

Halve dag

Je ontdekt onder andere:

 • Kennis over metacognitie
 • Hoe zorg je dat kennis het beste beklijft

Je ontdekt onder andere:

 • Hoofdopruimen bij AD(H)D
 • Waardenhiërarchie inzetten bij AD(H)D

Je ontdekt onder andere:

 • Impact is van dyslexie
 • Hoe je de MatriXmethode daarbij inzet

Je ontdekt onder andere:

 • Hoe je beeldmateriaal benut bij MatriXvragen
 • Hoe je de hulpvraag en kernwaarden in beeld brengt

Je ontdekt onder andere:

 • Welke dienst je wel en niet gaat leveren
 • Waarom de klanten juist bij jou willen komen

Je ontdekt onder andere:

 • Emotiemodel – 4 werkvormen
 • Verdieping: de levenslijn

Hele dag

Je ontdekt onder andere:

 • Waarnemingsprocesstrategieën, identiteit en taal
 • Fantasie als tool, rolpatronen en copingmechanismen

Je ontdekt onder andere:

 • Valkuilen omzetten naar kernwaarden
 • Cirkel benutten bij het hoofd opruimen bij burn-out

Je ontdekt onder andere:

 • Impact is van dyslexie
 • Hoe je de MatriXmethode daarbij inzet

Je ontdekt onder andere:

 •  Hoe je PTSS herkent en aanpakt
 • Hoe je de MatriXmethode daarbij effectief inzet

Je ontdekt onder andere:

 • Gedrag of strategie, hoe herken je het verschil
 • Gebruik waardehiërarchie en de MatriXmethode

Je ontdekt onder andere:

 • Hoe we communiceren en reageren
 • Het effect op je welbevinden